Giai điệu sinh viên 2014 FTU’S DANCE COMPETITION 2014 MICRO VÀNG 2014 Tôi 2.0 - La bàn tương lai Cuộc thi ảnh U-POSE Contest
Sự kiện
Mytour - Du lịch miễn phí – Vui hè hết ý

Mytour - Du lịch miễn phí – Vui hè hết ý

Hà nội

Lượt xem : 1
Bắt đầu : 14:00 ngày 11/07/2014
Kết thúc : 14:00 ngày 31/07/2014

AOF’S DANCE COMPETITION 2014

AOF’S DANCE COMPETITION 2014

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 709
Bắt đầu : 15:00 ngày 30/05/2014
Kết thúc : 21:00 ngày 03/06/2014

BANKING DISCOVERY 2014

BANKING DISCOVERY 2014

Học Viện Ngân Hàng

Lượt xem : 1017
Bắt đầu : 14:00 ngày 18/04/2014
Kết thúc : 14:00 ngày 22/05/2014

MẬT MÃ MARKETING 2014

MẬT MÃ MARKETING 2014

Học Viện Ngân Hàng

Lượt xem : 1852
Bắt đầu : 10:00 ngày 17/03/2014
Kết thúc : 10:00 ngày 22/05/2014

Chương trình Ân tình xứ Nghệ

Chương trình Ân tình xứ Nghệ

Đại học Kinh tế Quốc Dân

Lượt xem : 1233
Bắt đầu : 14:00 ngày 14/05/2014
Kết thúc : 14:00 ngày 25/05/2014

All Around The World 2014

All Around The World 2014

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 1139
Bắt đầu : 14:00 ngày 28/04/2014
Kết thúc : 21:00 ngày 25/05/2014

OLYMPIC KINH TẾ HỌC 2014

OLYMPIC KINH TẾ HỌC 2014

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 1069
Bắt đầu : 07:00 ngày 05/05/2014
Kết thúc : 21:30 ngày 20/05/2014

I - INVEST 2014

I - INVEST 2014

Đại học Ngoại Thương

Lượt xem : 1617
Bắt đầu : 12:00 ngày 07/04/2014
Kết thúc : 12:00 ngày 08/06/2014

Cầu nối nhân lực 2014

Cầu nối nhân lực 2014

Học Viện Ngân Hàng

Lượt xem : 796
Bắt đầu : 16:00 ngày 15/05/2014
Kết thúc : 16:00 ngày 15/05/2014