Giai điệu sinh viên 2014 FTU’S DANCE COMPETITION 2014 MICRO VÀNG 2014 Cuộc thi ảnh U-POSE Contest Cuộc thi " Sinh viên Tài Chính 2014"
Sự kiện
Duyên Dáng Bán Hàng

Duyên Dáng Bán Hàng

toàn quốc

Lượt xem : 227
Bắt đầu : 11:00 ngày 17/11/2014
Kết thúc : 11:00 ngày 31/12/2014

Flashmob - Love Yourself Enough To

Flashmob - Love Yourself Enough To

Bờ hồ Hoàn Kiếm

Lượt xem : 101
Bắt đầu : 10:00 ngày 12/11/2014
Kết thúc : 10:00 ngày 23/11/2014

Tiếng hát sinhvientaichinh.com

Tiếng hát sinhvientaichinh.com

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 603
Bắt đầu : 10:00 ngày 09/09/2014
Kết thúc : 10:00 ngày 01/11/2014

Mytour - Du lịch miễn phí – Vui hè hết ý

Mytour - Du lịch miễn phí – Vui hè hết ý

Hà nội

Lượt xem : 1759
Bắt đầu : 14:00 ngày 11/07/2014
Kết thúc : 14:00 ngày 31/07/2014

AOF’S DANCE COMPETITION 2014

AOF’S DANCE COMPETITION 2014

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 2222
Bắt đầu : 15:00 ngày 30/05/2014
Kết thúc : 21:00 ngày 03/06/2014

BANKING DISCOVERY 2014

BANKING DISCOVERY 2014

Học Viện Ngân Hàng

Lượt xem : 2388
Bắt đầu : 14:00 ngày 18/04/2014
Kết thúc : 14:00 ngày 22/05/2014

MẬT MÃ MARKETING 2014

MẬT MÃ MARKETING 2014

Học Viện Ngân Hàng

Lượt xem : 3226
Bắt đầu : 10:00 ngày 17/03/2014
Kết thúc : 10:00 ngày 22/05/2014

Chương trình Ân tình xứ Nghệ

Chương trình Ân tình xứ Nghệ

Đại học Kinh tế Quốc Dân

Lượt xem : 2658
Bắt đầu : 14:00 ngày 14/05/2014
Kết thúc : 14:00 ngày 25/05/2014

All Around The World 2014

All Around The World 2014

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 2534
Bắt đầu : 14:00 ngày 28/04/2014
Kết thúc : 21:00 ngày 25/05/2014

OLYMPIC KINH TẾ HỌC 2014

OLYMPIC KINH TẾ HỌC 2014

Học Viện Tài Chính

Lượt xem : 2348
Bắt đầu : 07:00 ngày 05/05/2014
Kết thúc : 21:30 ngày 20/05/2014

I - INVEST 2014

I - INVEST 2014

Đại học Ngoại Thương

Lượt xem : 3022
Bắt đầu : 12:00 ngày 07/04/2014
Kết thúc : 12:00 ngày 08/06/2014

Cầu nối nhân lực 2014

Cầu nối nhân lực 2014

Học Viện Ngân Hàng

Lượt xem : 2150
Bắt đầu : 16:00 ngày 15/05/2014
Kết thúc : 16:00 ngày 15/05/2014